E4Y Twoja energia Adam Chmielewski

Elastyczne rozwiązania dostosowane do konkretnych potrzeb

Lista usług

taryfyumowyzmiana sprzedawcyszkoleniaprzyłączaniemodernizacja układów pomiarowych
Serwis polecany przez: Najlepsze Witryny, Polecane Linki, Open Site Directory, Polecane Strony oraz Superkatalog.

 

Audyt efektywności wykorzystania energii elektrycznej

· analiza umów związanych z energią elektryczną

· dobór optymalnej taryfy odpowiadającej profilowi zużycia energii elektrycznej

· optymalizacja układów zasilania

· przygotowanie propozycji działań związanych z efektywnym wykorzystaniem energii elektrycznej

Dla jednego układu pomiarowego - 500 zł + 35% rocznych, wykazanych oszczędności,

albo

50% rocznych, wykazanych oszczędności, bez opłaty stałej.

 

Kompleksowa obsługa spraw związanych z dostawą i sprzedażą energii elektrycznej

· analiza i wyjaśnienie korespondencji z dostawcą i sprzedawcą energii elektrycznej

· przygotowanie propozycji pism, wniosków, itp.,

· analizy umów, ofert, itp. związanych z dostawą i sprzedażą energii elektrycznej

300 zł na miesiąc

 

Prowadzenie w imieniu klienta spraw związanych z rozliczeniem lub korzystaniem z energii elektrycznej

· oszacowanie korekty rozliczeń lub wysokości bonifikaty,

· sprawdzenie lub pomiar parametrów technicznych i jakościowych,

· prowadzenie w imieniu klienta negocjacji i wyjaśnień.

Dla jednego układu pomiarowego - 35% uzyskanej korekty rozliczeń, zwrotu kosztów albo bonifikaty

 

Planowanie zapotrzebowania na energię elektryczną

· szacowanie zużycia energii elektrycznej i mocy dla planowanych urządzeń,

· analiza systemu pracy urządzeń,

· analiza możliwości zastosowania automatyki sterującej pracą urządzeń,

· analiza rozwiązań technicznych przyłączenia obiektów do sieci energetycznej,

· obliczenie mocy zainstalowanej i umownej, zużycia energii czynnej i biernej, współczynników mocy, itd.

· przygotowanie wniosków o warunki zasilania,

· negocjacje w imieniu klienta i uzyskanie warunków przyłączenia i umów o przyłączenie.

moc zainstalowana obiektu do 40 kW - 500 zł

moc zainstalowana obiektu powyżej

40 kW do 250 kW - 1000 zł

moc zainstalowana obiektu powyżej 250 kW - 2000 zł

 

 

Wykonanie projektu zasilania

· zaprojektowanie linii i sieci zasilających obiekt,

· zaprojektowanie instalacji wewnętrznych obiektu,

· zaprojektowanie automatyki sterującej urządzeniami,

· wykonanie niezbędnych uzgodnień,

· przygotowanie kosztorysu.

do negocjacji – cena zależna od złożoności projektu

 

Modernizacja i dostosowanie do obowiązujących przepisów układów pomiarowych

· analiza istniejącego układu pomiarowego

· wykonanie niezbędnej dokumentacji i uzgodnień

· wykonanie modernizacji

do negocjacji – cena zależna od złożoności modernizacji

 

Przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy

· analiza możliwości i efektywności przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy

· oszacowanie korzyści z ofert i ich zastosowania dla aktualnego profilu zużycia

· wybór najefektywniejszej oferty sprzedaży energii elektrycznej

· negocjacje w imieniu klienta warunków umów dystrybucyjnej i handlowej

· przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy

20% rocznych, wykazanych oszczędności, wynikających ze zmiany dostawcy, produktu, taryfy bądź umowy

Zakres

Koszt

Zakres

Koszt

Zakres

Koszt

Zakres

Koszt

Zakres

Koszt

Zakres

Koszt

Zakres

Koszt

UWAGA: Wszystkie ceny są cenami netto